Ett tårtkalas som slutade i katastrof -eller en historia som är ledsam att läsa

Det var ett tårtkalas som blev slutet för Måns Hallén, förvaltningschef vid bygg- och miljökontoret och fick en fallskärm som innebar att han slapp jobba i ett helt år utan att sätta sin fot på sin arbetsplats. Ett beslut som Tomas Johansson, moderaternas förstanamn och Lisa Dahlberg socialdemokraternas starka kvinna tog, trots att det hade vetat om missförhållandena redan ett år tidigare men velat lägga locket på. Att inte gå till botten med problemen då fick avgörande betydelse för att problemen eskalerade och slutade i en krasch där Hallén fick lämna sin tjänst.
Här är den någorlunda sanna historien så långt en utomstående kan få fram. Läs och begrunda!

-Hade jag inte varit så dum och naiv så hade det aldrig hänt. Det hade aldrig blivit något tårtkalas. Men kanske var det så att jag gjorde något bra trots att jag gjorde fel.

Ja, så säger Pontus Johansson, ordförande i bygg- och miljönämnden när han ser hela bilden av tårtkalaset.

Nu backar vi bandet till sommaren 2018. Då fick jag de första indikationerna att det inte stod rätt till på förvaltningen. Vid olika tillfällen tog anställda kontakt med mig och uttryckte en stark oro över missförhållanden på förvaltningen. En del sa, vi orkar inte längre” men ingen vågade säga vad det handlade om. Det fanns en stark rädsla inom förvaltningen.

Men hur blev Måns Hallén anställd? Det skedde under perioden då det var fullt kaos på kommunchefsposten våren 2017.  Kommunchefen sedan flera år Haleh Lindqvist hade slutat och tvingat till sig en övertid som var högst tveksam. Det skedde genom en överenskommelse med den nytillträdda personalchefen .  Han kommer att få rubrikerna på sig senare, hösten 2018. Tomas Johansson, moderat och den som var högste ansvarig hade lyckats hitta en person han trodde på, det var Susanne Erixon, en hårt kritiserad chef vid Röhsska Museet i Göteborg som hade fått sparken ifrån museet. Susanne Erixon fick lämna sin tjänst som chef på Röhsska efter en enormt infekterad konflikt med facket, som anmält chefen till arbetsmiljöverket.  Anledningar till missnöjet var kommunikationssvårigheter.

Efter bara tre månader fick hon sparken som kommunchef i Marks kommun. ”Den politiska ledningen för Marks kommun har kommit överens med Susanne Erixon om att hon avslutar sin tjänst som tillförordnad kommunchef”. Så stod det att läsa på Marks kommuns hemsida. Som skäl angavs ”bristande förtroende på grund av kommunikationssvårigheter”. En enorm felrekrytering där kommunalråden Tomas Johansson och Lisa Dahlberg bär ett tungt ansvar.

Men Susanne Erixon hann göra en sak, att anställa en ny chef på bygg- och miljökontoret, Måns Hallén som togs från samma anställningskonsult som Susanne Erixson själv fanns på., Cordovan.

Vem var då Måns Hallén? Våren 2017 hade det varit lätt att kontrollera vem denne Måns Hallén var. I januari 2015 går det att läsa i Nya Wermlandstidningen : Karlstads kommun har beslutat att sparka stadsarkitekten Måns Hallén. Anledningen är att kommunen och Hallén har olika uppfattningar om hur arbetet ska skötas.

Lindesberg och Lerum är andra kommuner han tjänstgjort vid där referenserna är mycket tveksamma.  Den politiska ledningen vid bygg- och miljökontoret, Pontus Johansson C och Björn  Andersson S, ordförande respektive vice ordförande är inte nöjda med förslaget att anställa Måns Hallén.  De känner inte förtroende för honom, dom känner stora tveksamheter kring hans CV och det de fått veta från andra kommuner.

–  Det känns inte alls bra, och vi framförde det till kommunledningen, säger båda.

Men Susanne Erixon tillsammans med Tomas Johansson M och Lisa Dahlberg kör över Pontus och Björn.

Och där sitter nu Måns Hallén som chef för egentligen två nämnder men en förvaltning,  dels Miljökontoret och dels Plan- och byggnadskontoret. Anställningskontraktet börjar den 22 mars 2017.

Och problemen börjar nästan omgående men det tar tid innan omgivningen förstår det.

Men nu är det dags att flytta fram till slutet av oktober  2018, dvs för några månader sedan.  Då får ordföranden Pontus Johansson veta att äntligen så hade förvaltningen inte en enda tjänst som var obesatt.

– Hade aldrig upplevt detta  under min tid som ordförande. Det kände jag att vi borde fira så jag beslöt att bjuda hela kontoret på tårta, säger Pontus Johansson.

Vad han inte visste var att förvaltningens anställda levt under ett skräckvälde. Hur chefen hade tagit nacktag på anställda och kört ner huvudet i tangentbordet, hur han rivit ner en blus på en kvinnlig anställd. Hur han förbjudits att delta på byggmöten. Hur han skrikit ”att det är jag som är chef här” när någon vågat ha invändningar mot honom.
Han hade också överträtt sina befogenheter och gett bygglov som gick långt utanför planer och bestämmelser. Han hade skrivit en exploateringskalkyl för en ny plan för Horred som var djupt felaktig, en kalkyl som nu håller på att arbetas om.

En del av hans chefsfasoner hade läckt ut till kommunledningen. Som kommunchefen så försiktig uttrycker det i dag i Borås Tidning och Markbladet: Det dammade lite och yrde lite men inget som vi hade något konkret på .
Men det fanns varningssignaler och flera personer jag talat med  djup insikt i dt här spelet påstår att både Lisa Dahlberg och Tomas Johansson signalerade att man ville lägga locket på, dom var ju själva ansvariga för anställningen av Måns Hallén genom sin kommunchef Susanne Erixon. Det fanns så många varningssignaler att en utredning borde gjorts. Men inget gjordes.

Och så blev det blev tårtkalas månadsskifte oktober –  november som kom att sätta igång en lavin.  Måns Hallén hyllades för att han gjort underverk. Men hos personalen kändes det djupt olustigt, en förändring av arbetsmiljön kändes mycket avlägsen. Anledningen till tårtkalaset var att Pontus Johansson, nämndordförande tyckte att det var så ovanligt att plan- och bygg inte längre hade några vakanser på kontoret.

Det blev inte bättre av att Markbladet skrev en artikel om tårtkalaset vecka 45.

”Från Uppsägningar, vakanser och stor turbulens  till full styrka och god stämning.
Nyligen blev det tårtkalas på plan- och byggkontoret som hade lyckats vända en negativ spiral.”

Pontus strödde lovord över chefen Måns Hallén, men Pontus var egentligen ovetande om vad som hände på kontoret. Att kontoret levde i ett skräckvälde för sin chef.  Då brast det för personalen.

Tidigt på morgonen den 6 november rasslade det till i kommunchefens mejlbox, här är mejlet:

Arbetsmässiga saker:
* Tagit ärenden på delegation som skulle tagits av nämnd. Speciellt byggnadslovsärenden där det varit stora avvikelser mot plan. Ett exempel där han på delegation beviljat ett bygglov som stred mot planen med över 400 kvm/50%.
* Han anlitar konsulter (som han ofta har en personlig koppling till) för uppdrag där det finns andra konsulter på ramavtal. Ett exempel är utemiljön till Kinna C där han anlitat en konsult medan det redan finns en konsult som är upphandlad och som jobbar med samma sak.
* han tvingar handläggare att ta beslut/rita/formulera sig fast det strider mot lagar och regler och att kalkyler är vettiga uppskattningar och inte tillrättalagda siffror. Han har sagt till medarbetare som inte känt sig bekväma att göra som han säger att medarbetarens arbetsuppgift är att se till att hans anseende ser bra ut och att medarbetaren måste skriva under tveksamma saker med sitt namn, för det viktiga är att han inte hamnar i skiten. Måns är chef och medarbetare och man skall därför göra som han säger.

Övrigt:

* Tre uppsägningar sedan april som har direkt med Måns agerande.
* En sjukskrivning som beror på Måns agerande.
* Minst sex stycken som aktivt letar nya jobb på grund av Måns beteende.
* Minst tre personer som uttalat har bett om att Måns inte ska få lov att komma in på deras kontor då dom upplever det obehagligt.
* Han har haft kraftiga humörsvägningar  som ofta medför att han tar ut sitt dåliga humör på en medarbetare i form av personangrepp. Ofta handlar det om att han påpekar direkt till utsatt medarbetare hur medarbetaren ser ut eller hur han tror att medarbetaren mår.
* Han har kallat in medarbetare efter möten där medarbetaren har haft avvikande åsikt och sagt: Jag är din chef och du ska göra som jag säger.
* Flertalet medarbetare är rädda för att direkt samarbeta med Måns eller gå ensamma på ett möte med honom, för gör dom inte exakt som han säger så kan det få konsekvenser i form av utfrysning mm, därför måste enhetschefen vara som ett filter mellan medarbetaren och Måns. Dessutom är han aldrig nöjd med något arbete som någon annan än han själv har gjort, han tycker alla är amatörer och inkompetenta. Det tycker han även att kommunens gemensamma stödfunktioner såsom ekonomi, personal, it samt kommunledningen och politiker är.
* Han har mindre smickrande smeknamn på flertalet personer, ofta handlar det om personer som vid något tillfälle har haft en annan åsikt än Måns. Dessa smeknamn använder han helt öppet och obehindrat. Han säger till exempel sällan Mats eller kommundirektören utan kallar alltid honom den lille försäljaren (med nedsättande ton)

Vill ni ha mer konkreta exempel på till exempel ärenden så finns det.

Kommunchefen satte andan i halsen, klockan var snart åtta på morgonen  och han hade läst ett brev han aldrig velat läsa. Varje punkt räckte gott och väl till en skandalartikel i Martkbladet, Borås Tidning eller P4 Sjuhärad.  Det var ordföranden Pontus Johansson som fått det anonyma brevet och insåg att det här var en eller flera mycket initierade personer som låg bakom och det här måste nå kommunledningen.

Cirka två veckor senare, 18 november  får socialchefen sparken.  Och ytterligare två veckor senare får Måns Hallen sparken. Den 3 december skrivet Borås Tidning:
”Förvaltningschefen på bygg- och miljökontoret, Måns Hallén, lämnar sin tjänst. Marks kommun skriver i ett pressmeddelande att det är som en följd av kommunens nolltolerans mot kränkningar. Beskedet kom bara två veckor efter att socialchefen fick gå på grund av anmälningar om kränkningar.”

Borås Tidning:

Beskedet kom bara två veckor efter att socialchefen fick gå på grund av anmälningar om kränkningar.
– Vi har ingen dålig kultur. Men den tidigare händelsen vi hade ledde till att vi tog upp vår policy internt. Vi månar om våra anställda. Därför vill vi att kränkande särbehandling ska anmälas.
Efter detta kom anmälningar in som gällde den nu aktuelle chefen.

Ja självklart stämmer inte detta. Mats Liljenberg hade fått ett brev som bara visslade om en olämplig chef i början av november men det tog nästan en månad innan Måns Hallen sade upp sig.  Och man använde argumentet att det var socialchefens uppsägning som ledde till anmälningar. Det är visserligen sant att anmälningar kom in efter att socialchefen fått sparken men kunskapen om en fullständigt oduglig chef fanns redan den 6 november, och flera av missförhållanden fanns redan ett år tidigare hos kommunledningen men inget gjordes, snarare tvärtom.

Måns Hallens anställningskontrakt som löper från den 22 mars 2017 är ett standardkontrakt Kollektivavtal enligt HÖK/AB. Det innebär att han har tre månaders uppsägning om han säger upp sig själv och sex månader om arbetsgivaren säger upp honom. Måns Hallén sade upp sig själv och fick tolv månader för att slippa arbeta.

Det var kommunledningen som tillsatte Måns Hallén och körde över politikerna i nämnden. Det var de som inte satte igång en utredning efter de orossignaler man fick redan ett år tidigare och som fortsatte att komma under hela 2018. De dröjde en månad efter brevet  nådde kommunledningen innan Måns Hallén fick lämna sin tjänst. I dag säger kommunledningen att man har nolltolerans mot kränkningar och att man alltid agerar snabbt för att ta itu med problemen…….

PS (20190123)
Enligt uppgift så är uppgörelsen med Måns Hallén daterad den 26 november men diarieförd först den 7 december.
Måns Hallén har i media hela tiden sagt att han inte gjort något fel .

Pär Sandin
Journalist

Jag arbetar opartiskt – jag tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det jag publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglat av kvalitet och trovärdighet efter bästa förmåga.

Författare: parsandinmedia

En livsglad pensionerad journalist som har många intressen och älskar att upptäcka nya saker.

15 reaktioner till “Ett tårtkalas som slutade i katastrof -eller en historia som är ledsam att läsa”

 1. Har inte någon insikt eller kunnande i detta Pär, är för mig en jädra massa namn, händelser hit och dit, men beundrar uppskattar, inte bara dig Pär, utan alla som vill göra/ agera och stå upp för att lyfta fram hur ett styre i ett samhälle tyvärr ibland fungerar,i då detta fall Marks Kommun…/Jarl Gustavsson .

  Gilla

 2. Mycket bra skrivet Pär! Det är bra när någon tillslut tar pappret från munnen och berättar hur det egentligen står till!
  När det gäller kommunledningen så känns det som att det kan tänkas finnas viss förbättringspotential. Alla arbetsplatser ska vara fria från kränkningar, mobbing och sexism. Den kulturen hör liksom inte hemma någonstans. Däremot kanske det hade varit bra om de ansvariga för rekryteringarna hade ställt sina platser till förfogande. Så tvingas man ju att göra i staten så varför inte i kommunen?
  Vh / Markus

  Gilla

 3. Att en chef skriker ”det är jag som är chef, det är jag som bestämmer!” har jag också varit med om i Marks kommun… Dock inom en annan förvaltning. Inget som jag upplevde togs på riktigt allvar trots att facket blev inblandat i både den och andra frågor. De gjorde nog så gott de kunde men eftersom inget hände flyttade både jag och ganska många av de andra legitimerade på sig medan chefen ifråga fortfarande är kvar…

  Gilla

 4. På tiden ett sanningens ord från en locköppnare! Sofflocket skall öppnas och de som i långa tider haft syltlocket stängt, skall släppas fria! Den kända Mark-andan har förgiftats av en ”Konsultvärld” , vilken sedan länge kostat Marks kommun massor av skattemedel och vederlag! Hur har ansvarsfulla folkvalda politiker tänkt?? Ingår inte ”tänket” i uppgiften att styra en kommuns förvaltning?

  Gilla

 5. Väl skrivit, Pär! Man blir både rädd och upprörd över det du har tagit upp.
  Trots allt gäller det Marks Kommuns framtid och oss som valt att ha kvar vårt företag och boende här.
  Inkompetens och brist på en duktig HR är tydlig, för inte är det väl så att vi får dom politiker och bestämmande inom kommun som vi förtjänar, i så fall skäms jag för att vara Markbo.
  Sunt förnuft verkar vara en bristvara liksom lyhördhet!
  Med detta vill jag bara säga en sak… behandla andra som du själv vill bli behandlad, konstigare än så är det inte… skratta tillsammans i bland, då blir det lättare att ta rätt beslut
  Claes Sjöstrsnd

  Gilla

 6. Väl skrivit, Pär! Man blir både rädd och upprörd över det du har tagit upp.
  Trots allt gäller det Marks Kommuns framtid och oss som valt att ha kvar vårt företag och boende här.
  Inkompetens och brist på en duktig HR är tydlig, för inte är det väl så att vi får dom politiker och bestämmande inom kommun som vi förtjänar, i så fall skäms jag för att vara Markbo.
  Sunt förnuft verkar vara en bristvara liksom lyhördhet!
  Med detta vill jag bara säga en sak… behandla andra som du själv vill bli behandlad, konstigare än så är det inte… skratta tillsammans i bland, då blir det lättare att ta rätt beslut
  Claes Sjöstrand

  Gilla

 7. sagan om Restaurang Mark
  Där samlades man och åt god mat och gästerna kom lokalt men även från våra grannkommuner, då maten var god och servicen var utmärkt! miljön var ”mysig” och det var prisvärt.
  En vacker dag så kommer chefskocken till ägaren och säger att han minsann har fått ett nytt jobb på den lite lyxigare och mer prestigefyllda restaurang Varberg, många tyckte att läget på denna restaurang var bland det bättre häromkring.
  Sagt och gjort bara att anställa en ny chefskock! och visst fick man tag på en ny Chefskock.
  Till början var allt frid och fröjd, han var kanske lite lat och bekväm men god mat gjorde ha.
  Gästerna kom och gick ungefär som förr.
  Efter ett tag tycket de andra kockarna att dom fick jobba mer än vanligt då den nye kocken mer och mer ropade och gormade på de andra.
  Vår gamle chefskock lyckades även med att värva med sig den bästa och mest omtyckta servetrisen till råga på allt.
  Snart kom en av de andra kockarna till ägaren och sa att han har fått jobb på Restaurang Borås, hygglig restaurang, bättre lön.
  Man var tvungen att anställa igen, denna gång fick man tag på en kock som hade varit på fina krogar men jobbade just nu på Restaurang Danmarksbåten.
  Visst hade han lite väl röd näsa, men han hade varit på många fina krogar, trots allt.
  Ny börjar det märkas att gästerna tyckte att maten smakade inte vad den hade gjort och att servicen hade blivit märkbart mycket sämre.
  En ung och lovande från serveringspersonalen gick till Restaurang Göteborg, där var maten sådär, men man hade casino och uppträdande och det var liv och rörelse där hela tiden.
  Restaurang Mark börjar att falna, gästerna var få och dom som var där drack mest öl och spelade på automaterna.
  Vad göra? miljön har vi! läget är hyggligt, men maten är inte bra!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: