Utvalda

Välkommen till PS Media

Det här är inläggets utdrag

En början på ett nytt sätt att se på världen


Den här sidan startade jag av två anledningar. Jag har varit journalist i hela mitt iv och vill fortsätta att skriva texter om det som berör mig och som förhoppningsfullt också berör mina medmänniskor. Den andra anledningen är att jag tycker framförallt markborna behöver en alternativ bevakning av den egna kommunen än det de tre aktörer som finns på marknaden åstadkommer.
Det är fritt fram att citera från mina texter men källan måste anges!

En solnedgång för länge sedan.

Hur länge sitter kommundirektören i Mark kvar?

Med anledning av de senaste rapporterna kring kommundirektören så undrar jag hur länge han får sitta kvar. För det underliga är ju att det är kommundirektören som är ledare för krisledningsgruppen och det är kommundirektören som stoppade granskningen av krisledningsgruppen. Det var också han som vägrade lämna u den granskning som ändå gjorts. En granskning som visade på hårresande brister.

Frågan är om politikerna redan tröttnat och planerat för att göra sig av med kommundirektören.

Jag har pratat med några av Marks högsta politiker och frågat om detta. Ingen vill uttala sig utan hänvisar till kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén .

Hon säger att hon inte vill kommentera frågan. På den direkta frågan om hon har förtroende för kommundirektören så väljer hon, efter en lång stunds tystnad, säga att hon inte vill kommentera det…. Just n

-Du kommer att förstå det senare, säger hon.

Jag frågar hur länge vi ska vänta på ett besked om kommundirektören.

Efter en stunds tystnad så säger Jessica.

-Jag har förståelse att man så fort som möjligt vill ha ett besked och det kommer att komma inom kort.

Det är anmärkningsvärt att de politiker jag talat med inte vill uttala sig om kommundirektören alls. Vore det så att kommundirektören hade politikernas förtroende så hade man ju sagt det men det gör man inte.

En gissning är att kommundirektören är på väg bort från Marks kommun.

Det är hög tid för Marks kommun att berätta hur man ser på sin kommundirektör.

——————————

Några timmar efter mitt samtal med Jessica Rodén så skickar kommunen ut ett pressmeddelande.

”Det pågår samtal i samförstånd mellan Marks kommun och kommundirektören om att gå skilda vägar. Villkoren för detta är ännu inte färdiga.”

Samtalet gjorde att kommunledningen insåg att det var bråttom att komma ut med något. Beslutet att säga hej då till kommundirektören hade tagits tidigare men man var inte överens om hur mycket det ska kosta kommunen. Det blir inte billigt.


Lite drygt 24 timmar efter att jag publicerat texten så gick kommunen ut med att Mats Lilienberg lämnar sin post som kommundirektör.

” Efter tre och ett halvt år slutar Mats Lilienberg som kommundirektör i Marks kommun.

Beslutet att kommunen och Mats Lilienberg går skilda vägar har fattats i samförstånd mellan parterna. 

– Jag tackar Mats för hans tid som kommundirektör i Mark, säger kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén (S). 

Mats Lilienberg befrias från sitt arbete med omedelbar verkan. Uppgörelsen innebär att han ersätts med tolv månadslöner samt en avsättning på 100 000 kronor till en tjänstepension. Lilienbergs månadslön är 104 150 kronor. 

– Jag är medveten om att detta kostar mycket skattepengar. Samtidigt är det viktigt att Marks kommun gör rätt för sig och följer gällande avtal, lagar och den praxis som finns på svensk arbetsmarknad. Sett ur det perspektivet kan jag konstatera att kommunen har tecknat ett avtal som ligger i linje med vad man kan förvänta sig, säger Jessica Rodén. 

Arbetet med att rekrytera en ny kommundirektör startar omgående. En tillförordnad kommundirektör kommer att tillsättas inom kort. ”

Förhandlingen blev tydligen klar på fredagskvällen och Mats Lilienberg hade ett förhandlingsbud som låg betydligt över det som sedan blev överenskommelsen, ett års lön. Med sociala avgifter så kommer det att kosta kommunen ca 1,75 miljoner kronor.

På måndagen blev det sedan klart att kommunens ekonomichef Karin Hydén går in som tillförordnad kommundirektör. Det var ett helt väntat val då Karin är väl insatt, har lång erfarenhet avv att sitta i kommunledningen.

Pär Sandin

Kommunens höga chefer borde skämmas!

Min gode vän och journalistkollega Claes-Göran Niklasson har skrivit en mycket intressant artikel om hur människorna i Torestorp har blivit nonchalerade och skamligt behandlade av höga chefer i Marks kommun. Jag ger här plats åt artikeln i ocensurerat skick för jag tycker den är värd att få så många läsare som möjligt:

’’Ta ert ansvar inför era uppdragsgivare’’

Nu går verkligen skam på torra land.
När ska kommunpolitiker och tjänstemän begripa att de är till för oss kommuninnevånare – och inte tvärt om. Marks kommuns agerande mot Torestorps Fiber är upprörande ur flera aspekter.

Först ’’glömmer kommunen bort’’ förstudien av byggnationen av stamfiberutbyggnaden som även inkluderar Öxabäcks Fiberi gamla Svansjö kommun och missar därmed att söka berättigade bidrag till utbyggnaden.
Ett brott mot såväl den nationella som kommunens egenbredbandsstrategi och infrastrukturprogram.

Istället lämpar kommunen över allt ansvar på Torestorpsfiberföreningens medlemmar och den ideellt arbetande styrelsen.

Det vittnar om en total nonchalans mot de egna kommuninnevånarna, fiberföreningarnas medlemmar mot den nationella bredbandsstrategin och devisen ’’Hela Sverige ska leva.’’

Det verkar som om vi på landsbygden ska vara med och bekosta all utbyggnad i centralorterna.

När sedan Torestorps Fibers styrelse försöker nå en överenskommelse och ställa allt tillrätta som kommunledningen med kraftbolagets VD Bengt-Allan Frost och kommundirektören själv Mats Liljenberg ställt till med, möts föreningens styrelse istället av skamliga förtäckta hot. 

De uppfattar det som kommunen helt sonika tänker strypa fibertillförseln till Torestorp/Öxabäck.

Men stopp och belägg. Hur kan kommunens högst betaldatjänstemän – av kommuninnevånarnas skatter och avgifterdessutom – över huvud taget tillåtas agera på detta ohyfsade sätt MOT de egna kommuninnevånarna.

Ni borde begripa att vi kommuninnevånare är era uppdragsgivare och ni sitter där på våra mandat – avlönade med våra skatter och avgifter.

Låt vara att kommundirektören och kraftverks-vd i efterhand vill smita undan och nyanserar bilden.

Men det finns skriftlig dokumentation och erkännande om kommunchefernas agerande.

Även ansvariga politiker försöker låta upprörda och ’’ser mycket allvarligt’’ på det inträffade.

Istället har de två ideellt arbetande fiberföreningarnas representanter kommit överens med operatören Zitus om att aktivera hela sträckan så att även Öxabäck får fiber nu när deras nät snart är klart för anslutning.

Det som högavlönade kommunchefer inte förmått ordna på tre år fixade ideellt arbetande Torestorps Fiber på några timmar.

Tack, Gunilla Esbjörnsson och Torestorps Fiber för ert agerande mot den Putin-liknande ledningen inom Marks kommun.

Men nu får inte kommunen smita från notan, utan även ta sitt ekonomiska ansvar när det gäller att bekosta stamfiber åt fiberföreningarna.

För; ‘‘Hela Sverige ska leva‘‘, som det står på affischerna i valtider.

Clas-Göran Niklasson
Torestorp
Clas-Göran har ett långt förflutet som journalist i bland annat Borås Tidning, Göteborgs-Tidningen och Expressen.

Ett tårtkalas som slutade i katastrof -eller en historia som är ledsam att läsa

Det var ett tårtkalas som blev slutet för Måns Hallén, förvaltningschef vid bygg- och miljökontoret och fick en fallskärm som innebar att han slapp jobba i ett helt år utan att sätta sin fot på sin arbetsplats. Ett beslut som Tomas Johansson, moderaternas förstanamn och Lisa Dahlberg socialdemokraternas starka kvinna tog, trots att det hade vetat om missförhållandena redan ett år tidigare men velat lägga locket på. Att inte gå till botten med problemen då fick avgörande betydelse för att problemen eskalerade och slutade i en krasch där Hallén fick lämna sin tjänst.
Här är den någorlunda sanna historien så långt en utomstående kan få fram. Läs och begrunda!

-Hade jag inte varit så dum och naiv så hade det aldrig hänt. Det hade aldrig blivit något tårtkalas. Men kanske var det så att jag gjorde något bra trots att jag gjorde fel.

Ja, så säger Pontus Johansson, ordförande i bygg- och miljönämnden när han ser hela bilden av tårtkalaset.

Nu backar vi bandet till sommaren 2018. Då fick jag de första indikationerna att det inte stod rätt till på förvaltningen. Vid olika tillfällen tog anställda kontakt med mig och uttryckte en stark oro över missförhållanden på förvaltningen. En del sa, vi orkar inte längre” men ingen vågade säga vad det handlade om. Det fanns en stark rädsla inom förvaltningen.

Men hur blev Måns Hallén anställd? Det skedde under perioden då det var fullt kaos på kommunchefsposten våren 2017.  Kommunchefen sedan flera år Haleh Lindqvist hade slutat och tvingat till sig en övertid som var högst tveksam. Det skedde genom en överenskommelse med den nytillträdda personalchefen .  Han kommer att få rubrikerna på sig senare, hösten 2018. Tomas Johansson, moderat och den som var högste ansvarig hade lyckats hitta en person han trodde på, det var Susanne Erixon, en hårt kritiserad chef vid Röhsska Museet i Göteborg som hade fått sparken ifrån museet. Susanne Erixon fick lämna sin tjänst som chef på Röhsska efter en enormt infekterad konflikt med facket, som anmält chefen till arbetsmiljöverket.  Anledningar till missnöjet var kommunikationssvårigheter.

Efter bara tre månader fick hon sparken som kommunchef i Marks kommun. ”Den politiska ledningen för Marks kommun har kommit överens med Susanne Erixon om att hon avslutar sin tjänst som tillförordnad kommunchef”. Så stod det att läsa på Marks kommuns hemsida. Som skäl angavs ”bristande förtroende på grund av kommunikationssvårigheter”. En enorm felrekrytering där kommunalråden Tomas Johansson och Lisa Dahlberg bär ett tungt ansvar.

Men Susanne Erixon hann göra en sak, att anställa en ny chef på bygg- och miljökontoret, Måns Hallén som togs från samma anställningskonsult som Susanne Erixson själv fanns på., Cordovan.

Vem var då Måns Hallén? Våren 2017 hade det varit lätt att kontrollera vem denne Måns Hallén var. I januari 2015 går det att läsa i Nya Wermlandstidningen : Karlstads kommun har beslutat att sparka stadsarkitekten Måns Hallén. Anledningen är att kommunen och Hallén har olika uppfattningar om hur arbetet ska skötas.

Lindesberg och Lerum är andra kommuner han tjänstgjort vid där referenserna är mycket tveksamma.  Den politiska ledningen vid bygg- och miljökontoret, Pontus Johansson C och Björn  Andersson S, ordförande respektive vice ordförande är inte nöjda med förslaget att anställa Måns Hallén.  De känner inte förtroende för honom, dom känner stora tveksamheter kring hans CV och det de fått veta från andra kommuner.

–  Det känns inte alls bra, och vi framförde det till kommunledningen, säger båda.

Men Susanne Erixon tillsammans med Tomas Johansson M och Lisa Dahlberg kör över Pontus och Björn.

Och där sitter nu Måns Hallén som chef för egentligen två nämnder men en förvaltning,  dels Miljökontoret och dels Plan- och byggnadskontoret. Anställningskontraktet börjar den 22 mars 2017.

Och problemen börjar nästan omgående men det tar tid innan omgivningen förstår det.

Men nu är det dags att flytta fram till slutet av oktober  2018, dvs för några månader sedan.  Då får ordföranden Pontus Johansson veta att äntligen så hade förvaltningen inte en enda tjänst som var obesatt.

– Hade aldrig upplevt detta  under min tid som ordförande. Det kände jag att vi borde fira så jag beslöt att bjuda hela kontoret på tårta, säger Pontus Johansson.

Vad han inte visste var att förvaltningens anställda levt under ett skräckvälde. Hur chefen hade tagit nacktag på anställda och kört ner huvudet i tangentbordet, hur han rivit ner en blus på en kvinnlig anställd. Hur han förbjudits att delta på byggmöten. Hur han skrikit ”att det är jag som är chef här” när någon vågat ha invändningar mot honom.
Han hade också överträtt sina befogenheter och gett bygglov som gick långt utanför planer och bestämmelser. Han hade skrivit en exploateringskalkyl för en ny plan för Horred som var djupt felaktig, en kalkyl som nu håller på att arbetas om.

En del av hans chefsfasoner hade läckt ut till kommunledningen. Som kommunchefen så försiktig uttrycker det i dag i Borås Tidning och Markbladet: Det dammade lite och yrde lite men inget som vi hade något konkret på .
Men det fanns varningssignaler och flera personer jag talat med  djup insikt i dt här spelet påstår att både Lisa Dahlberg och Tomas Johansson signalerade att man ville lägga locket på, dom var ju själva ansvariga för anställningen av Måns Hallén genom sin kommunchef Susanne Erixon. Det fanns så många varningssignaler att en utredning borde gjorts. Men inget gjordes.

Och så blev det blev tårtkalas månadsskifte oktober –  november som kom att sätta igång en lavin.  Måns Hallén hyllades för att han gjort underverk. Men hos personalen kändes det djupt olustigt, en förändring av arbetsmiljön kändes mycket avlägsen. Anledningen till tårtkalaset var att Pontus Johansson, nämndordförande tyckte att det var så ovanligt att plan- och bygg inte längre hade några vakanser på kontoret.

Det blev inte bättre av att Markbladet skrev en artikel om tårtkalaset vecka 45.

”Från Uppsägningar, vakanser och stor turbulens  till full styrka och god stämning.
Nyligen blev det tårtkalas på plan- och byggkontoret som hade lyckats vända en negativ spiral.”

Pontus strödde lovord över chefen Måns Hallén, men Pontus var egentligen ovetande om vad som hände på kontoret. Att kontoret levde i ett skräckvälde för sin chef.  Då brast det för personalen.

Tidigt på morgonen den 6 november rasslade det till i kommunchefens mejlbox, här är mejlet:

Arbetsmässiga saker:
* Tagit ärenden på delegation som skulle tagits av nämnd. Speciellt byggnadslovsärenden där det varit stora avvikelser mot plan. Ett exempel där han på delegation beviljat ett bygglov som stred mot planen med över 400 kvm/50%.
* Han anlitar konsulter (som han ofta har en personlig koppling till) för uppdrag där det finns andra konsulter på ramavtal. Ett exempel är utemiljön till Kinna C där han anlitat en konsult medan det redan finns en konsult som är upphandlad och som jobbar med samma sak.
* han tvingar handläggare att ta beslut/rita/formulera sig fast det strider mot lagar och regler och att kalkyler är vettiga uppskattningar och inte tillrättalagda siffror. Han har sagt till medarbetare som inte känt sig bekväma att göra som han säger att medarbetarens arbetsuppgift är att se till att hans anseende ser bra ut och att medarbetaren måste skriva under tveksamma saker med sitt namn, för det viktiga är att han inte hamnar i skiten. Måns är chef och medarbetare och man skall därför göra som han säger.

Övrigt:

* Tre uppsägningar sedan april som har direkt med Måns agerande.
* En sjukskrivning som beror på Måns agerande.
* Minst sex stycken som aktivt letar nya jobb på grund av Måns beteende.
* Minst tre personer som uttalat har bett om att Måns inte ska få lov att komma in på deras kontor då dom upplever det obehagligt.
* Han har haft kraftiga humörsvägningar  som ofta medför att han tar ut sitt dåliga humör på en medarbetare i form av personangrepp. Ofta handlar det om att han påpekar direkt till utsatt medarbetare hur medarbetaren ser ut eller hur han tror att medarbetaren mår.
* Han har kallat in medarbetare efter möten där medarbetaren har haft avvikande åsikt och sagt: Jag är din chef och du ska göra som jag säger.
* Flertalet medarbetare är rädda för att direkt samarbeta med Måns eller gå ensamma på ett möte med honom, för gör dom inte exakt som han säger så kan det få konsekvenser i form av utfrysning mm, därför måste enhetschefen vara som ett filter mellan medarbetaren och Måns. Dessutom är han aldrig nöjd med något arbete som någon annan än han själv har gjort, han tycker alla är amatörer och inkompetenta. Det tycker han även att kommunens gemensamma stödfunktioner såsom ekonomi, personal, it samt kommunledningen och politiker är.
* Han har mindre smickrande smeknamn på flertalet personer, ofta handlar det om personer som vid något tillfälle har haft en annan åsikt än Måns. Dessa smeknamn använder han helt öppet och obehindrat. Han säger till exempel sällan Mats eller kommundirektören utan kallar alltid honom den lille försäljaren (med nedsättande ton)

Vill ni ha mer konkreta exempel på till exempel ärenden så finns det.

Kommunchefen satte andan i halsen, klockan var snart åtta på morgonen  och han hade läst ett brev han aldrig velat läsa. Varje punkt räckte gott och väl till en skandalartikel i Martkbladet, Borås Tidning eller P4 Sjuhärad.  Det var ordföranden Pontus Johansson som fått det anonyma brevet och insåg att det här var en eller flera mycket initierade personer som låg bakom och det här måste nå kommunledningen.

Cirka två veckor senare, 18 november  får socialchefen sparken.  Och ytterligare två veckor senare får Måns Hallen sparken. Den 3 december skrivet Borås Tidning:
”Förvaltningschefen på bygg- och miljökontoret, Måns Hallén, lämnar sin tjänst. Marks kommun skriver i ett pressmeddelande att det är som en följd av kommunens nolltolerans mot kränkningar. Beskedet kom bara två veckor efter att socialchefen fick gå på grund av anmälningar om kränkningar.”

Borås Tidning:

Beskedet kom bara två veckor efter att socialchefen fick gå på grund av anmälningar om kränkningar.
– Vi har ingen dålig kultur. Men den tidigare händelsen vi hade ledde till att vi tog upp vår policy internt. Vi månar om våra anställda. Därför vill vi att kränkande särbehandling ska anmälas.
Efter detta kom anmälningar in som gällde den nu aktuelle chefen.

Ja självklart stämmer inte detta. Mats Liljenberg hade fått ett brev som bara visslade om en olämplig chef i början av november men det tog nästan en månad innan Måns Hallen sade upp sig.  Och man använde argumentet att det var socialchefens uppsägning som ledde till anmälningar. Det är visserligen sant att anmälningar kom in efter att socialchefen fått sparken men kunskapen om en fullständigt oduglig chef fanns redan den 6 november, och flera av missförhållanden fanns redan ett år tidigare hos kommunledningen men inget gjordes, snarare tvärtom.

Måns Hallens anställningskontrakt som löper från den 22 mars 2017 är ett standardkontrakt Kollektivavtal enligt HÖK/AB. Det innebär att han har tre månaders uppsägning om han säger upp sig själv och sex månader om arbetsgivaren säger upp honom. Måns Hallén sade upp sig själv och fick tolv månader för att slippa arbeta.

Det var kommunledningen som tillsatte Måns Hallén och körde över politikerna i nämnden. Det var de som inte satte igång en utredning efter de orossignaler man fick redan ett år tidigare och som fortsatte att komma under hela 2018. De dröjde en månad efter brevet  nådde kommunledningen innan Måns Hallén fick lämna sin tjänst. I dag säger kommunledningen att man har nolltolerans mot kränkningar och att man alltid agerar snabbt för att ta itu med problemen…….

PS (20190123)
Enligt uppgift så är uppgörelsen med Måns Hallén daterad den 26 november men diarieförd först den 7 december.
Måns Hallén har i media hela tiden sagt att han inte gjort något fel .

Pär Sandin
Journalist

Jag arbetar opartiskt – jag tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det jag publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglat av kvalitet och trovärdighet efter bästa förmåga.